Alle tester kjører!

DD.MM.YY HH:MM
av parprogrammering