Turneringer i Volda (barn og lyn)

Vi har fått denne meldinga fra Volda/Ørsta naboen vår:

Velkomen til Volda BGP 1 – 2020

Volda Ørsta Sjakklags Ungdom inviterer til Barnas Grand Prix-turnering, laurdag 29. februar 2020 kl 12.00

Stad: C-paviljongen, Høgskulen i Volda (Joplassvegen 8C, 6100 Volda)

Tid: Oppmøte/registrering seinast kl. 11.45

Start: Fyrste runde startar klokka kl.12.00

Avslutning: Premieutdeling ca. kl.14.30

Premiering: Klassevis premiering og premier til alle deltakara i BGP/UGP. Premier til dei 3 beste i sjåførklassa.

Kafé med salg av diverse.

Klasseinndeling:

Mikroputt: Fødd 2011 og seinare

Miniputt: Fødd 2009 og 2010

Lilleputt: Fødd 2007 og 2008

Kadett: Fødd 2004, 2005 og 2006

Ungdom: Fødd 1995 til og med 2003

Opa sjåførklasse: 0-99 år

Merk: Klassene kan bli slått saman ved få deltakarar.

Tidskontroll og runder: Det skal spelast 5 runder etter Monrad-systemet med 15 minutter tenketid pr. spelar pr. parti. Sjåførklassa: 11 minutt pr spelar og parti.

Startavgift: Kr. 50,- betalast ved registrering, for kvar turnering.

Påmelding: Innan fredag 28. februar på Turneringsservice eller med navn og fødselsdato til Ståle Refsnes: stre@myklebustverft.no Tlf: 99649988

http://turneringsservice.sjakklubb.no/invitation.aspx?TID=VoldaBGP12020-VoldaOrstaSjakklag

Velkommen til Volda FIDE-lyn februar 2020: Laurdag 29. februar klokka 15.00, etter BGP-turneringa. Same stad, C-paviljongen på Høgskulen i Volda. Siste frammøte 14.55.

7 runder FIDE-rata lynsjakk, tenketid 5 minutt + 3 sekund pr trekk, alle i ei gruppe.

Staravgift kr 50, beskjeden premiering til dei 3 fremste.

Fordi turneringa er FIDE-rata krevst det medlemsskap i Norges Sjakkforbund for deltaking.

Påmelding i Turneringsservice, eller til Ståle Refsnes, staa-re@online.no, mobil 99649988.

Publisert i Voksne