Infobord (automatisk visning av nettsider til bruk i turneringer/profilering)

Dersom du har tilgjengelig en TV eller skjerm og skal vise frem hva som skjer i klubben så kan du bruke infobordet. Det viser sider som er aktuelle. Målet er å få dette opp på en skjerm på klubben – og det kan også brukes til profilering.

Hvordan:

  1. Bruk en nettleser som fungerer i fullskjerm (Chrome er fint)
  2. Gå inn på Infobordet og velg fullskjerm (F11 i Chrome)
  3. Zoom inn litt for å fylle skjermen (Ctrl og +)