Klubbmestere siden 1913

Aalesunds Schaklag har hatt klubbmesterskap i over 100 år. Rekken er et avbrudd under krigen når det ikke ble arrangert turneringer og vi har ett mesterskap som gikk over to år (1967-68). Her følger listen over klubbmestere siden 1913.

1913: M.Gran

1914: Leif Lund

1915: Leif Lund

1916: A. Ekenes

1917: A. Ekenes

1918: C. Vike

1919: Joh. Keller

1920: C. Vike

1921: Joh. Keller

1922: Joh. Keller

1923: Gustav Eker

1924: Odin Fr. Voldsæter

1925: Arne Strande

1926: Arne Strande

1927: Odd Jarshol

1928: Odin Fr. Voldsæter

1929: Odin Fr. Voldsæter

1930: Gustav Eker

1931: Gustav Eker

1932: Gustav Eker

1933: Einar M. Rødstøl

1934: Odin Fr. Voldsæter

1935: Sverre Alstad

1936: Joh. Keller

1937: Sverre Alstad

1938: Sverre Alstad

1939: Sverre Alstad

1945: M. Ringstad

1946: Birger Lied jr.

1947: Einar M. Rødstøl

1948: Einar M. Rødstøl

1949: Hjalmar Nilsen

1950: Henrik Henriksen

1951: Jørgen Østensen jr.

1952: Jørgen Østensen jr.

1953: Jørgen Østensen jr.

1954: Jørgen Østensen jr.

1955: Henrik Henriksen

1956: Arne Skillestad

1957: Arne Skillestad

1958: Arne Skillestad

1959: Helge Henriksen

1960: Arne Skillestad

1961: Emil Grønningsæter

1962: E. Slinning

1963: E. Slinning

1964: Guttorm Iversen

1965: Emil Grønningsæter

1966: Sjur Nørve

1968: Arne Skillestad (påbegynt 67)

1969: Arne Kalvø

1970: Arne Kalvø

1971: Arne Skillestad

1972: Arne Skillestad

1973: Olav Drabløs

1974: Emil Grønningsæter

1975: Emil Grønningsæter

1976: Ulf Narverud

1977: Einar Wattø

1978: Emil Grønningsæter

1979: Arne Skillestad

1980: Arne Kalvø

1981: Emil Grønningsæter

1982: Emil Grønningsæter

1983: Sigurd Juul

1984: Emil Grønningsæter

1985: Einar Wattø

1986: Erling Storeide

1987: Einar Wattø

1988: Erling Storeide

1989: Øyvind Antonsen

1990: Øyvind Antonsen

1991: Roar E. Nakken

1992: Øyvind Antonsen

1993: Øyvind Antonsen

1994: Per S. Hammerø

1995: Finn Otto Farstad

1996: Roar Naalsund

1997: Øyvind Antonsen

1998: Roar Naalsund

1999: Øyvind Antonsen

2000: Roar E. Nakken

2001: Øyvind Antonsen

2002: Roar E. Nakken

2003: Roar E. Nakken

2004: Øyvind Antonsen

2005: Øyvind Antonsen

2006: Roar Naalsund

2007: Øyvind Antonsen

2008: Øyvind Antonsen

2009: Siebe van Albada

2010: Håvard Ramstad

2011: Rafael T. Gonzalez

2012: Rafael T. Gonzalez

2013: Øyvind Antonsen

2014: Øyvind Antonsen

2015: Roar E. Nakken

2016: Roar Naalsund

2017: Adel Gharebagi Fard

2018: Mathias Unneland

2019: Mathias Unneland

2020: Mathias Unneland

2021: Åge Dyb Hagerup

2022: Øyvind Antonsen