Årsmøte 2024

Torsdag 22. februar er det tid for årsmøte. Det starter 1800 og varer frem til ca. 1930.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av Møteleder og referent
  3. Opplesing av årsmelding
  4. Godkjenning av regnskap
  5. Fastsettelse av kontingent
  6. Valg
  7. Eventuelt (Saker til behandling må være meldt inn til styret senest 19. feb.)


Etter årsmøtet er avsluttet arrangeres det tradisjonelle årsmøtelyn.

Vi oppfordrer alle medlemmene til å møte opp på årsmøtet.

Publisert i Voksne