Barne og ungdomsjakk

Vi jobber med å få på plass et tilbud for barne og ungdomssjakk i høst. Mest sannsynlig blir dette et sted i Spjelkavik.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette snarlig.

Publisert i Barn & ungdom