Eldre mobil?

Har du en mobil du ikke bruker, men med fungerende kamera og wifi? Gjerne android.

Klubben trenger noen for å teste ut live overføring av video.

Ta kontakt med Arne

Publisert i Voksne