Høstturneringen 07.10

Torsdag 07.10 blir det utsatte partier.

Det er 5 utsatte partier:
Erlend -Åge
Andreas -Jan Erik
Preben – Kristian
—-
Jan Erik – Preben
Andreas – Kay Robert

Vi prøver å arrangere de 3 første på listen denne torsdagen.

Publisert i Voksne