Mathias mot SjakkToppen

Mathias er en av de unge sjakktalentene som blir fremmet av den nye satsingen «Flere mot SjakkToppen» som tilbyr et godt trenings- og utviklingstilbud for de beste unge sjakkspillerne i Norge.

Det dannes 2 team med spillere mellom 12 og 16 år: Team Norway med 9 spillere og Team Norway Challenge med 25 spillere. Mathias er del av Team Norway.

Her finner du alle spillere.

https://www.sjakk.no/filarkiv/2020/04/200429-Liste-over-deltakere-Team-Norway-2020.pdf?fbclid=IwAR0_FAi3_R6uGc9Fs4OboNzH-F4qPg2LE4_EklPcNoJe9xSRVBzLO9zMNGY

Den største gruppen som stiller er fra Oslo Sjakkrets Ungdom med 13 spillere (38 %). Rogaland SK følger med 9 spillere (26 %). Mathias er den eneste som kommer fra Møre og Romsdal. Opplegget begynner nå i mai.

Det blir treningsleirer, sjakkseminarer på nettet, digitale treningsopplegg med oppgaver å jobbe hjemmefra og deltagelse i nasjonale og internasjonale turneringer framover.

Team Norway og Team Norway Challenge er en del av tre hovedområder i prosjektet «Flere mot SjakkToppen». De to andre er:

– Etablering av en regionstruktur der regionene får midler og vil ha ansvar for utvikling innen sine områder (12-16 år).

– Etablering av en utviklingslandslagsgruppe (16-23 år).

Den svenske IM Jesper Hall er engasjert som prosjektleder.

Les mer om hele prosjektet her:

https://www.sjakk.no/2020/04/29/flere-mot-sjakktoppen-i-gang-for-alvor/?fbclid=IwAR3u8yC0vsRejOYg93Z7K3zn7ag2rwRPodsRdpHFsudFEFPAXA7DguhB4nI#more-15570

Lykke til, Mathias!

Publisert i Barn & ungdom