Oppdatering avslutning høstturneringen

Oppdatering av avslutning på høstturnering.

18.11 (runde 6)
Jan Erik – Kay Robert
Andreas – Bjørn

Utsatte parti (25.11)
Erlend – Andreas
Kristian – Jan Erik
Preben – Åge
Erlend – Kristian

02.12 (Runde 7)
Bjørn – Preben
Kristian – Andreas
Kay Robert – Erlend
Åge – Jan Erik

I morgen er det planlagt å spille runde 6.
Torsdag 25.11 er eneste torsdag det er planlagt utsatte parti. Det er også mulig å spille utsatte parti på andre datoer. Avtal med motspiller og ta kontakt med meg dersom nøkkel må lånes.
Alle parti i runde 7 skal spilles samtidig den 02.12, og utsatte parti som ikke er spilt innen 01.12 blir dømt.

Publisert i Voksne