Partiet mellom Håvard og Kjetil

Partiet mellom Håvard og Kjetil er lagt ut.

Se også «sneak peak» på partidatabasen. Her er det pr. nå lastet ned 1343 partier fra ulike turneringer de siste årene. Etterhvert er tanken å komplettere dette også lenger ned. Partiene kjøres gjennom Stockfish og legges ut. Analysen har noen skjønnetsfeil, men det blir bedre i neste runde.

Publisert i Voksne