Aalesunds Schaklag stemmer nei til samarbeidsavtale med Kindred

Det har de siste dagene vært stor debatt i sjakkmiljøet om en foreslått samarbeidsavtale med Kindred. Bergensjakk har en informasjonsside om saken som kan være grei å lese for bakgrunn. Det skal stemmes over dette på NSF sin kongress i Larvik den 7. juli.
Aalesunds Schaklag sitt styre har vurdert avtalen som er foreslått. Vi har valgt å stemme nei til avtalen ved NSF sin kongress.
Bakgrunnen er at vi prinsipielt ikke ønsker at NSF som en upolitisk interesseorganisasjon skal knyttes til politisk kommunikasjonsarbeid. Vi mener dette kan gå ut over omdømmet til norsk sjakk på kort og lang sikt. Sekundært for mindretallet som er positive til en lisensmodell så mener vi avtalen ikke er tydelig nok på hva dette gir av konkrete midler til klubben & lokal sjakk i vår region.
Vi går derfor samlet i mot avtalen slik den er foreslått.
Publisert i Voksne