Endring i plan

Fischer-Random ble spilt på torsdag 27.04.

Torsdag 04.05 blir det en endring i planen og det spilles lynturnering (9 runder dersom antallet går opp)

Publisert i Voksne