Ny rating etter vårturneringen

På Sjakknytt sine sider finner du oppdatert rating etter vårturneringen.

FIDE rating kommer i månedsskiftet mai/juni.

Publisert i Voksne